Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Αφορά στην ενίσχυση σε επενδύσεις μεταποίησης, ιδιοπαραγόμενων γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στο μέτρο της μεταποίησης προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Επιδιώκεται η παραγωγή τοπικών προϊόντων που διακρίνονται για την ποιότητά τους, από την αρχική διαδικασία παραγωγής έως το τελικό προϊόν, η αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, ο σεβασμός στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και η συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το τελικό προϊόν μπορεί να διατίθεται σε τοπικές αγορές αλλά και δύναται να αναγνωριστεί πέρα των εθνικών ορίων.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων:

 • Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας, )
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι)
 • Οίνος - Αμπελουργία (παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)
 • Οπωροκηπευτικά
 • Ζυθοποιία
 • Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Είδος στήριξης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης.

Δικαιούχοι

Επαγγελματίες αγρότες όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :

 • Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικών προδιαγραφών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως τη συλλογή του αρχικού προϊόντος, τη διανομή του τελικού προϊόντος και τη μεταφορά και απομάκρυνση των υποπροϊόντων κυρίως για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
 • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων).
 • Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού
 • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Μη επιλέξιμες επενδύσεις:

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

Όροι επιλεξιμότητας

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν στα εξής:

 • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
 • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
 • Εξοικονόμηση ύδατος
 • Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 300.000 €.

Ποσοστά ενίσχυσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΜΙΚΡΑ

ΝΗΣΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

75%

50%

40%