Επιδότηση επιτοκίου

Αφορά στην επιδότηση επιτοκίου για αγορά αγροτεμαχίου σε αγρότες ηλικίας μέχρι 40 ετών

   Το μέτρο αναφέρεται σε επαγγελματίες αγρότες κάτω των 40 ετών, όπου το ιδιόκτητο τμήμα της εκμετάλλευσης δεν είναι βιώσιμο, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης εκμετάλλευση με ιδιόκτητα αγροτεμάχια. Η επιδότηση ανέρχεται μέχρι και 100% του επιτοκίου για κατοίκους ορεινών περιοχών.

Το πρόγραμμα είναι συνεχώς "ανοικτό" και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν καταθέτουν αιτήσεις όλη τη διάρκεια του έτους.