Προφίλ

  • Επικεφαλής του γραφείου μας είναι ο Γεωπόνος ΑΠΘ, Θεόδωρος Ζιάννης.
  • Η Δραστηριοποίηση του γραφείου μας με Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε ουσιαστικά με την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2000-2006. Στόχευση του γραφείου ήταν τα μέτρα που αφορούν παραγωγούς (νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης, πρόωρες συντάξεις, βιολογική γεωργία) γεγονός που οδήγησε σε πλήρη γνώση και εξειδίκευση των μέτρων αυτών.
  • Ταυτόχρονα σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, έχουμε συντάξει μελέτες για ένταξη παραγωγών σε επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του γραφείου όλοι οι φάκελοι που κατατέθηκαν, εγκρίθηκαν και οι υποψήφιοι εντάχθηκαν στους δικαιούχους
  • Για τη σύνταξη και την παρακολούθηση των εγκεκριμένων μελετών, γίνεται χρήση εξειδικευμένου λογισμικού που εγγυάται την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των έργων.
  • Παράλληλα το γραφείο μας συνεργάζεται με την εταιρεία συμβούλων συστημάτων ποιότητας στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα AGROQ O.E. που εξειδικεύεται σε συστήματα ποιότητας της πρωτογενούς παραγωγής (AGRO, GLOBALGAP, IFS, BRC, ISO 9000, ISO 22000) καθώς και σε ειδικές απαιτήσεις- πρωτόκολλα πελατών (π.χ. ΑΓΡΟΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ)