Ιστολόγιο

Ξεμπλοκάρουν τα Σχέδια Βελτίωσης – αυτή την εβδομάδα η Υπουργική Απόφαση. Οι έως τώρα καθυστερήσεις αποδίδονται στις αδυναμίες του ΠΣΚΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

7 και 1 αλλαγές των νέων Σχεδίων Βελτίωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άμεσα προγραμματίζεται η έκδοση προκηρύξεων σε σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος, όπως η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων καθώς και ο εξαγωγικός τους προσανατολισμός.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τον Ιούνιο ανοίγουν τα υπομέτρα των Σχεδίων Βελτίωσης για αγορά τρακτέρ και επενδύσεις σε ΑΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ