Νέοι αγρότες

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Αφορά την παροχή κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Περισσότερα

Σχέδια βελτίωσης

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Σκοπός της δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την ενίσχυση σε επενδύσεις που αφορούν σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε εξοικονόμιση ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών, καθώς και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για κάλυψη αναγκών της εκμετάλλευσης.

Περισσότερα

Επιδότηση επιτοκίου

Επιδότηση επιτοκίου για αγορά γης

Επιδότηση επιτοκίου σε νέους κάτω των 40 ετών, για τη δημιουργία βιώσιμης εκμετάλλευσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23320 25299, ΚΙΝΗΤΟ: 6932 112298, info@ziannis.gr

Περισσότερα